online website builder

KOPANIE A ZEMNÉ PRÁCE

Pre Košice a okolie

MINIBAGER

Zemné a výkopové práce
Kopanie základov, hlbenie rýh pre inžinierske siete
(voda, plyn, elektricke a kanalizačné prípojky)
Hĺbenie jam pre bazény, šachty a žumpy
Vyrovnanie terénu, príprava pre stavbu
Drenážovanie a odvodňovanie domov a pozemkov

UNC 060

Úprava terénu, nakladanie materiálu
Nakladanie sypkých materiálov
Rozhrnanie (hlina, piesok, makadam)
Terénne úpravy
Zimná údržba 

AUTO DOPRAVA

Avia kontajner / Avia vyklápač
Odvoz, dovoz
(štrk, piesok, makadam, hlina, stavebná suť ) 

INŽINIERSKE SIETE

Kompletné služby
Rezanie asfaltu a betónu
Zbíjanie asfaltu a betónu
Výkopové práce minibagrom
Dovoz posypového materiálu 

KONTAKT

Telefón

 O905 667 843E-mail

minibager.kosice@gmail.com